ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE KOREPETYCJE Z CHEMII I BIOLOGII – STACJONARNE, ONLINE

Matura 2024

Nie trać czasu, postaw na skuteczne lekcje z doświadczonymi nauczycielami.


Zajęcia są dla Ciebie, jeśli:

  • w maju 2024 roku po raz pierwszy podchodzisz do matury,
  • w maju 2024 roku poprawiasz maturę, podchodzisz do egzaminu po raz drugi bądź kolejny,
  • jesteś uczniem liceum i mimo że nie podchodzisz do matury w 2024, to chcesz wcześniej rozpocząć solidne przygotowania,
  • zależy Ci na tym, aby nauczyciel w trakcie lekcji poświęcał Ci 100% swojego czasu.

Częstotliwość oraz terminarz korepetycji z chemii oraz korepetycji z biologii ustalany jest indywidualnie. Dostosowujemy się do planu lekcji ucznia, czy grafiku pracy w przypadku osób pracujących.


Na pierwszych zajęciach ustalamy plan pracy. W zależności od poziomu wiedzy i umiejętności danego ucznia określamy założenia oraz cele nauki.


Podczas lekcji chemii rozwiązujemy zadania typu maturalnego, uzupełniamy wiedzę oraz ćwiczymy te umiejętności, które mają szczególne znaczenie podczas egzaminu maturalnego.

Podczas lekcji biologii pracujemy na tekstach źródłowych, wyciągamy wnioski na podstawie tekstów, piszemy problemy badawcze, wnioski, hipotezy, konstruujemy doświadczenia. Uczymy się szybko i skutecznie rozwiązywać różnorodne zadania biologiczne.

Pracujemy na zadaniach, które do tej pory pojawiały się na maturach oraz zupełnie nowych, ułożonych przez nauczycieli Zrozoom.pl. Zapoznajemy uczniów z zadaniami zupełnie nowego typu. Na każdym egzaminie pojawiają się zaskoczenia. Poszukując nowych trendów w zadaniach sprawiamy, że nie będą one stanowiły dla Ciebie trudności.
Skupiamy się na elementach programowych, z którymi uczeń radzi sobie słabiej – kładziemy nacisk na zagadnienia problematyczne. Znając poziom wiedzy, a także umiejętności konkretnego podopiecznego, specyfikę jego pracy na zadaniach chemicznych, czy biologicznych, dostosowujemy tempo nauki do indywidualnych predyspozycji każdej osoby.


Monitorujemy postępy oraz korygujemy błędy. Prowadzimy dzienniczek, w którym zapisujemy osiągnięcia ucznia. Dzięki temu sam zobaczysz, jak z każdą następną godziną korepetycji z chemii czy korepetycji biologii, rośnie ilość punktów, jakie uzyskujesz rozwiązując kolejne arkusze maturalne.